Hoi Ondernemer voor

Banken en andere kredietverstrekkers

Soms kan het van toegevoegde waarde zijn een klant door te verwijzen naar een ondernemerscoach.

Herkent u een van de volgende situaties?

    • U krijgt een kredietaanvraag van een startende ondernemer, u gelooft in het verhaal maar u kunt er niks mee; het ondernemingsplan met financieel plan rammelt aan alle kanten…
    • U krijgt een financieringsverzoek van een ondernemer, u heeft vertrouwen in de ondernemer en het idee maar vindt wel dat het plan nog verder aangescherpt moet worden en schat in dat de ondernemer daar hulp bij kan gebruiken…

Hoi Ondernemer helpt uw klant graag verder! Met een paar werksessies al dan niet in combinatie met training kan een plan al heel wat steviger staan. Of nadere uitwerking leidt tot andere keuzes, dat kan natuurlijk ook.

Tegenvallende bedrijfsresultaten?

Misschien heeft u ook de volgende situatie de laatste tijd regelmatig aan de hand:

    • U merkt dat de resultaten van uw klant achteruit hobbelen en schat in dat een ondernemerscoach uw klant kan helpen het tij te keren door hem/haar als ondernemer te versterken, bijvoorbeeld op commercieel gebied.

Afhankelijk van de problematiek kan, met enkele gesprekken al dan niet gecombineerd met training, bijvoorbeeld:

    • De ondernemer beter grip krijgen op het exploiteren van zijn bedrijf en het monitoren en bijsturen van de resultaten.
    • De ondernemer veel gerichter en professioneler zijn klantenwerving invulling geven door een combinatie van online en offline promotie, netwerkactiviteiten en acquisitie.

Kent u zo’n ondernemer, die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Laat ze eens contact opnemen.

Hoi Ondernemer helpt uw klant graag verder en maakt ook graag kennis met u.

hoi_ondernemer_infoknopNeem gerust contact op voor meer informatie
of voor het plannen van een afspraak!

Hoi Ondernemer voor kredietverstrekkers