Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Hoi Ondernemer spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Hoi Ondernemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Hoi Ondernemer spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Hoi Ondernemer of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Hoi Ondernemer. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Hoi Ondernemer.