Een goed doordacht ondernemingsplan

  • Je weet wat je wilt gaan doen, maar het staat nog niet op papier. Ook weet je niet of je wel overal aan hebt gedacht.
  • Je gaat samen met iemand starten en jullie willen samen een plan uitwerken om zo vanuit dezelfde uitgangspunten en verwachtingen een goede start te kunnen maken.
  • Je hebt krediet nodig en weet dat voor iedere kredietverstrekker een toetsbaar plan de basis is.

Een ondernemingsplan is geen doel op zich, maar een heel goed hulpmiddel om zaken uit te werken, te onderzoeken en inzicht te krijgen in de haalbaarheid van je plannen. Én je (door)start voor te bereiden, dan wel te besluiten toch geen start te maken.

Het is in feite het resultaat van alles wat je wilt, bedenkt, uitzoekt en plant voor je toekomstige activiteiten.

Wil je je voorgenomen (door)start goed uitwerken tot een concreet ondernemingsplan inclusief een goed doordacht financieel plan? Dan helpt Hoi Ondernemer je graag hierbij door middel van een of meerdere werksessies, met tussendoor werkopdrachten, al dan niet in combinatie met de training ‘Ondernemingsplan opstellen’ of een of meerdere deeltrainingen / workshops:

Doel

Doelstelling is te komen tot een helder uitgewerkt ondernemingsplan inclusief financieel plan teneinde goed voorbereid je (door)start te kunnen maken. En desgewenst een document te hebben dat je aan derden (zoals een bank, een samenwerkingspartner of bijvoorbeeld een uitkeringsinstantie) kunt overleggen.

Praktische info

De trainingen en workshops worden gegeven aan kleine groepjes (3 of 4) ondernemers waardoor er veel aandacht is voor ieder individueel en je daarnaast ook kunt profiteren van de kennis en ervaring van anderen.

    • Lokatie: Milsbeekhof 3, Tilburg
    • Planning werksessies in overleg

hoi_ondernemer_infoknop

Bel gerust dan overleggen we samen wat voor jou handig is.

Hoi Ondernemer voor een goed doordacht ondernemingsplan
Hoi Ondernemer voor een goed doordacht ondernemingsplan