Quickscan naar de haalbaarheid

Niet iedereen is geschikt voor het ondernemerschap. Ook zijn niet alle ondernemersideeën haalbaar. Er zijn echter ook genoeg mensen die zonder ervaring met het zelfstandig ondernemerschap, maar met goede begeleiding, toch deze stap met succes zetten! Wil je graag gaan ondernemen maar heb je twijfels:

  • Ben ik wel echt een ondernemer?
  • Kan ik hier straks wel een boterham mee verdienen?
  • Is mijn idee realistisch en uitvoerbaar?
  • Hoe zit het met de markt waar ik in stap?
  • Kan ik de aanloopperiode overbruggen en financiering rond krijgen?

In zo’n situatie kan het verstandig zijn om door Hoi Ondernemer een Quickscan naar de haalbaarheid van je ondernemersidee te laten uitvoeren. Dat bespaart tijd, geld en misschien teleurstellingen. Ook geeft het een beeld van de zaken die aandacht verdienen om een goede start te kunnen maken.

In een Quickscan maakt Hoi Ondernemer een haalbaarheidsinschatting van de combinatie ondernemer, idee, markt en verdienmodel.

Op basis hiervan kun je als starter, al dan niet in overleg met je uitkeringsinstantie, werkgever of bijvoorbeeld bank, beslissen om al dan niet verder te gaan met de uitwerking van je ideeën.

Werkwijze

De werkwijze is als volgt:

  • Uitgebreide intake op basis van een vooraf ingevuld vragenformulier.
  • E-scan ondernemerstest en aanlevering nog ontbrekende informatie.
  • Informatieverzameling en analyse.
  • Opstellen rapportage (2-4 A4 pagina’s) inclusief een positief advies met tips en aandachtspunten voor het vervolg of een negatief advies met betrekking tot de voorgenomen start.
  • Eindgesprek.

De doorlooptijd van de Quickscan is 2 tot 3 weken.

Investering: € 450,- excl. btw.

hoi_ondernemer_infoknop

Interessant? Meld je aan of bel voor meer informatie!

hoi_ondernemer_haalbaarheidsonderzoek