Reïntegratie of outplacement naar zelfstandig ondernemerschap

De laatste jaren starten steeds meer mensen voor zichzelf. Wellicht ook door de zeer krappe arbeidsmarkt. Heeft uw als werkgever of uitkeringsinstantie iemand die graag richting zelfstandig ondernemerschap begeleid wil worden?

Ondernemerschap is een vak apart. Begeleiding richting zelfstandig ondernemerschap vraagt ook andere kennis en ervaring dan begeleiding richting loondienst.

Hoi Ondernemer heeft zich hierin gespecialiseerd en wil daarin graag een partner voor u zijn.

Een begeleidingstraject wordt steeds op maat invulling gegeven, afhankelijk van de wensen en behoeften. Een traject bestaat in principe altijd uit een combinatie van persoonlijke begeleiding en training binnen een vooraf afgesproken periode.

Begeleiding in drie fasen

In de begeleiding zijn drie fasen te onderscheiden:

    • Fase 1: Quickscan naar de haalbaarheid.
    • Fase 2: Begeleiding voor de start: oriëntatie, conceptontwikkeling, verdienmodel met als eindproduct een toetsbaar ondernemingsplan inclusief financiële paragraaf.
    • Fase 3: Begeleiding na de start met daarbij focus op: het genereren van omzet, monitoren van activiteiten en resultaten en de ondernemer en zijn bedrijf versterken om z.s.m. succesvol te worden

Niet alle fasen worden altijd doorlopen. Soms wordt fase 1 overgeslagen. Ook kan na fase 1 of 2 besloten worden alsnog niet van start te gaan. Bijvoorbeeld omdat de voorgenomen start bij nadere concretisering niet haalbaar lijkt of omdat de betrokkene toch afziet van het ondernemerschap.

Natuurlijk kan dit soms jammer zijn. Aan de andere kant is voor de betrokkene dan vaak een hoofdstuk afgesloten, waardoor er ook weer ruimte komt voor andere oplossingsrichtingen naar (ander) werk. Vaak is overigens de stap richting zelfstandig ondernemerschap een prima alternatief naar het genereren van inkomsten.

hoi_ondernemer_infoknopGraag komt Hoi Ondernemer een keer met u in gesprek om te kijken wat ik voor uw organisatie kan betekenen. Bel of mail voor een afspraak.

Hoi Ondernemer voor reïntegratie naar ondernemerschap