Hoi Ondernemer voor

Uitkeringsinstanties

Zoekt u als uitkeringsinstantie begeleiding in het kader van re-integratie naar zelfstandig ondernemerschap?
Dan helpt Hoi Ondernemer u graag verder!

Door de crisis hebben de afgelopen jaren steeds meer mensen een beroep moeten doen op een uitkering. Banen liggen niet voor het oprapen. Uitstroom richting zelfstandig ondernemerschap kan echter voor iemand ook een passende vorm zijn om weer uitkeringsonafhankelijk te worden. Hoi Ondernemer heeft de afgelopen jaren al voor diverse gemeenten en UWV’s vele mensen daarin met succes begeleid.

Afhankelijk van uw wensen kan Hoi Ondernemer het volgende voor u betekenen:

Quickscan

Niet iedereen is geschikt voor het ondernemerschap. En ook zijn niet alle ondernemersideeën haalbaar. Er zijn echter genoeg mensen die zonder ervaring met het zelfstandig ondernemerschap, maar met goede begeleiding, toch deze stap met succes zetten. In een ‘Quickscan naar haalbaarheid’ maakt Hoi Ondernemer op basis van een intake, analyse en ervaring een haalbaarheidsinschatting van de combinatie ondernemer, idee, markt en verdienmodel. Op basis hiervan kunt u beslissen om uw klant verdere begeleiding richting zelfstandig ondernemerschap aan te bieden.

Oriëntatie en voorbereidingsfase

In een periode van gemiddeld drie maanden wordt uw medewerker begeleid zijn voorgenomen start nader te concretiseren en uit te werken tot een ondernemingsplan inclusief een financieel plan. Dit door een combinatie van coaching, werksessies, training en opdrachten, individueel en/of in groepsverband. Als procesbegeleider ondersteunt Hoi Ondernemer uw klant in zijn proces, geeft daarbij richting en houdt uiteraard ook de tijdlijnen in de gaten. Indien de gang naar de bank gemaakt moet worden, kan daarin ook ondersteuning worden gegeven. Aan de begeleiding in deze en de volgende fase wordt altijd op maat invulling gegeven op basis van hetgeen vooraf is afgesproken.

Begeleiding tijdens en na de start

Als na de voorbereidingsfase alle lichten op groen staan voor u en uw klant en de start wordt gemaakt, dan kan uw klant verder begeleid worden in de eerste periode na de start door een combinatie van coaching en training. Dit inclusief periodieke voortgangsrapportage en desgewenst haalbaarheidstoetsing conform bijvoorbeeld de richtlijnen van de BBZ. De focus ligt in deze fase op omzetgeneratie en het versterken van de ondernemer in de breedte om z.s.m. succesvol / uitkeringsonafhankelijk te worden. Uiteraard kan uw klant daarbij ook gebruik maken van het netwerk van Hoi Ondernemer teneinde dit proces te ondersteunen.

Parttime ondernemen binnen de bijstand

Hoi Ondernemer heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de begeleiding van mensen met een bijstandsuitkering en/of gedeeltelijke WIA naar deeltijd zelfstandig ondernemerschap. Vaak mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ouderen, mensen met fysieke of mentale beperking, enzovoort. Mensen die niet in aanmerking komen voor een BBZ startende ondernemers, omdat de haalbaarheid om binnen maximaal 3 jaar volledig uit te stromen als onvoldoende wordt ingeschat. Maar die wel een talent en kwaliteiten hebben én ondernemerschapsambities.

Díe mensen, met vaak ook weinig perspectief op vinden van werk in loondienst, de kans geven om met begeleiding kleinschalig een bedrijf te starten en toe te werken naar (gedeeltelijke) uitkeringsonafhankelijkheid, kan zeer aantrekkelijk zijn voor zowel de betrokkene als de gemeente.

Vanuit passie en betrokkenheid werkend met ruime ervaring als ondernemer en ondernemerscoach (al zo’n 150 bedrijven geholpen met de op- of doorstart) helpt Hoi Ondernemer u en uw klant graag verder.

hoi_ondernemer_infoknopMeer weten? Neem contact op. Hoi Ondernemer komt graag een keer kennismaken om samen te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Hoi Ondernemer voor uitkeringsinstanties