Hoi Ondernemer voor

Werkgevers

Wil uw medewerker als zelfstandig ondernemer aan de slag?

Door de crisis is ontslag voor steeds meer mensen aanleiding het zelfstandig ondernemerschap te overwegen. Heeft u een medewerker die u wilt helpen zijn ideeën met betrekking tot zelfstandig ondernemerschap nader te onderzoeken en te concretiseren. En bij positief resultaat te begeleiden bij de start van zijn bedrijf? Dan helpt Hoi Ondernemer u graag verder.

Afhankelijk van uw wensen, kan Hoi Ondernemer het volgende voor u betekenen:

Quickscan

Niet iedereen is geschikt voor het ondernemerschap. Ook zijn niet alle ondernemersideeën haalbaar. Er zijn echter ook genoeg mensen die zonder ervaring met het zelfstandig ondernemerschap, maar met goede begeleiding, toch deze stap met succes zetten. In een ‘Quickscan naar Haalbaarheid’ maakt Hoi Ondernemer op basis van een intake, analyse en ervaring een haalbaarheidsinschatting van de combinatie ondernemer, idee, markt en verdienmodel. Op basis hiervan kunt u beslissen om uw werknemer verdere begeleiding richting zelfstandig ondernemerschap aan te bieden.

Oriëntatie en voorbereidingsfase

In een periode van gemiddeld drie maanden wordt uw medewerker begeleid zijn voorgenomen start nader te concretiseren en uit te werken tot een ondernemingsplan inclusief een financieel plan. Dit door een combinatie van ondernemerscoaching, werksessies, training en opdrachten, individueel en/of in groepsverband. Als procesbegeleider ondersteunt Hoi Ondernemer uw medewerker in zijn proces, geeft daarbij richting en houdt uiteraard ook de tijdlijnen in de  gaten. Indien de gang naar de bank gemaakt moet worden, kan daarin ook ondersteuning worden gegeven. Aan de begeleiding in deze en de volgende fase wordt altijd op maat invulling gegeven op basis van hetgeen vooraf is afgesproken.

Begeleiding tijdens en na de start

Als na de voorbereidingsfase alle lichten op groen staan en de start wordt gemaakt, kan de ondernemer desgewenst verder begeleid worden in de eerste periode na de start door een combinatie van coaching en training. De focus ligt in deze fase op omzetgeneratie en het versterken van de ondernemer in de breedte om z.s.m. succesvol te worden. Uiteraard kan uw werknemer daarbij ook gebruik maken van het netwerk van Hoi Ondernemer.

Vanuit passie en betrokkenheid werkend met ruime ervaring als ondernemer en ondernemerscoach (al zo’n 150 bedrijven geholpen met de op- of doorstart) help ik u en uw medewerker graag verder.

hoi_ondernemer_infoknopMeer weten? Hoi Ondernemer komt graag een keer kennismaken om samen te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Hoi Ondernemer voor werkgevers